تولدت مبارک ، چه حرف خنده داری


چه فایده داره وقتی تو گل برام نیاریعجب شبیه امشب داره میسوزه چشمامدورم شلوغه اما انگاری خیلی تنهامواسه چی زنده باشم جشن چیو بگیرممن امشبو نمیخوام دلم میخواد بمیرمتولدم مبارک نیست دلم گرفته غمگینمهوای خونه دلگیره تو رو اینجا نمیبینمتولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونمتو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده میدونم****هیشکی خبر نداره چقد هواتو کردمچقد دلم میخواد تو باشی دورت بگردمهیشکی خبر نداره دارم به زور میخندمنمیدونن چرا من چشمامو هی میبندمچشمامو من میبندم تا منتظر بشینم


شاید تو این سیاهی بازم تو رو ببینمتولدم مبارک نیست دلم گرفته غمگینمهوای خونه دلگیره تو رو اینجا نمیبینمتولدم مبارک نیست شکسته قلب داغونمتو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده میدونمhttp://images.persianblog.ir/597298_5CM9BhQd.jpg