تبلیغات
عــاشــقـانــهـ هــا - شعری برای لحظه های بی تو
عــاشــقـانــهـ هــا

دارم از تــو مینــویــسـم 

دنیا به دور شهر تو دیوار بسته است
 
هر جمعه راه سمت تو انگار بسته استکی عید می رسد که تکانی دهم به خویش

هر گوشه از اتاق دلم تار بسته استشب ها به دور شمع کسی چرخ می خورد

پروانه ای که دل به دل یار بسته استاز تو همیشه حرف زدن کار مشکلی ست

در می زنیم وخانه ی گفتار بسته استباید به دست شعر نمی دادم عشق را

حتی زبان ساده ی اشعار بسته استوقتی غروب جمعه رسد بی تو آفتاب

انگار بر گلوی خودش دار بسته استمی ترسم آخرش تو نیایی و پر کنند

در شهر : عاشقی زجهان بار بسته استhttp://www.apadanet.ir/i/attachments/1/1345159502548949_orig.jpg

| نوشته شده در پنجشنبه 6 مهر 1391 | ساعت 07:15 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |


Design By : Pichak