عــاشــقـانــهـ هــا

دارم از تــو مینــویــسـمبه خدا بگو:

زمستانش سرد نیست

جمع کند تکرار فصلهایش را !

من در تابستانش هم از بی وفایی


دندان به دندان سائیده ام


http://bivafa.ir/wp-content/uploads/2013/04/faghr.jpg


| نوشته شده در یکشنبه 2 آذر 1393 | ساعت 08:13 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |

تو که می خواهی صدای تپش های قلبم را بشنوی !بیا نزدیک تر نترس !خاکی نمی شوی ،سنگ قبرم را تازه ، شسته اند...!!!


http://jeleeb.com/wp-content/uploads/2013/01/%D9%81%D9%82%D8%B1.jpg


| نوشته شده در چهارشنبه 18 تیر 1393 | ساعت 11:01 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |

به صدای رعد و برق حسادت میکنم...آسمان چه راحتدردش را فریاد میزند...!


http://www.8pic.ir/images/09658213679753278645.jpg


| نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393 | ساعت 11:49 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |

نیامدی


نگاهم ...


" دست خالی برگشت ‏"‏ ...


http://www.humanrights-iran.ir/images/position24/2012/7/1767.jpg


| نوشته شده در جمعه 29 فروردین 1393 | ساعت 07:08 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |

این روزها به جای " شرافت" از انسان ها


فقط " شر"  و  " آفت" می بینی !


http://tebna.ir/news_images/image_news_3668.jpg


| نوشته شده در یکشنبه 17 فروردین 1393 | ساعت 12:02 | توسط مـحـمـد | دلنوشته ها () |


Design By : Pichak